You are here:: قوانین و مقررات
 
 

قوانین و مقررات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

ضوابط و مقررات طراحی و غرفه آرایی نمایشگاهها                                                         


1- مجري برگزاری نمایشگاه موظف  است اسامی شرکت كنندگان در نمایشگاه را بهمراه نقشه جا نمایی غرف،  خودساز / پیـش ساخته ) تا یک هفته قبل از افتتاح نمـايـشگاه به همراه معرفی نامه نماينده فني به مديـريت اجرائی ارسال نمايد. .

2- تمامي امور مربوط به ساخت و ساز مي بايـست در خارج از محـوطـه نمایـشگاه  صـورت گرفته و مصـالح غرفه های خود ساز باید بصورت پیش ساخته و رنگ شده، حمل و در سالنها نصب شوند. ضمناً  ورود اقلام مشروحه ذیل جهت ساخت غـرفه به محـوطه و سـالنـهای محـل دائـمی نمایشگاه بین المللی اردبیل ممنـوع می باشد:

1-2- هر گونه مصالح ساختمانی از قبیل گـچ، سیـمان، هرنوع مـاسه، پوکـه،  شـن، سنـگ   ریزه، هر نوع خـاك ، آسفالت،  تيغه گچي، بلوك و مشـابه آنها

2-2- هر نوع ماشین آلات از قبیل: اره برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش( بالاتراز 50 آمپر)، پمپ باد (بالاتر از 20 لیتر) و پیستوله رنگ پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها.

3-2- هر گونه آهن آلات خام
تبصره: مجری موظـف است نسـبت به اطلاع رسانی دقیق و به موقع کلیـه دستورالعمـلها به ویژه مـوارد فوق الذکر به شرکت کنندگان اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت کلیه پیامدهای ناشی از عدم اطلاع رسانی و یا ابلاغ دیرهنگام به عهده مجری خواهد بود.

توجه :  این مديريت کمتر از 3 روز اداری قبل از تحویل سالنها،  هيچ گونه طرحي را جهت بررسی و تاييد نمی پذیرد.

تبصره2: ضرورت دارد طراحی و ساخت غرف خودساز( بویژه با موقعیت جزیره )ضمن رعایت محدودیت های ارتفاع در هر سالن  بصورتی انجام گیرد که از لحاظ بصری و روشنائی اختلالی جهت غرف همجوار ایجاد ننماید، همچنین در مواردی که غرفه ای در مقابل دریچه های هواساز سالن قرارگیرد میبایست حداکثر ارتفاع تا زیر دریچه های فوق در نظر گرفته شود.

3- عدم جانمايي تجهيزات و ماشين آلات سنگين در يك محدوده جهت  استفاده همزمان
ماشين آلات از برق سه فاز و احتمال ايجاد آتش سوزي در صورت زير بار رفتن بيش از حد يك
تابلو برق در يك محدوده.

4- جانمايي و گنجاندن تجهـيزات و ماشين آلات سنگين در سالنـها می بایست طوری صورت پذیرد که بار زنده در یک مکان متمرکز نشده و در سطح غرفه مورد نظر پخش گردد.
توجه: لازم است از تردد لیفتراک و کامیونهای سنگین در سالن ها اجتناب گردد.

5- جانمايي ماشين آلات و تجهيزات سنگين درمقابل و يا مجاور درب هاي ورودي به لحاظ جلوگيري از تردد ليفتراك در عمق سالنها كه باعث صدمه دیدن کفپوش و غرفه بندي هاي مجاور و آسيب به سالن مي‎شود .

6- عدم غرفه سازي در مقابل دربهاي خروجي اصلي و اضطراری ( رعایت حریم دربها به عرض یک متر از هر طرف).

7- رعایت استاندارد عرض راهروها با احتساب حداقل 4 متر برای راهروهای اصلی و  3 متر برای راهروهای فرعی الزامی است.

8- مشخص بودن نام شرکت، ابعاد و مساحت غرفه ها بصورت خوانا .

10- ذکر نام نمایشگاه، تاریخ برگزاری، نام مجری، تاریخ تحویل سالن برروی تمامی نقشه ها الزامی است.

11- رعایت حریم پست های برق، سرویس های بهداشتی، تابلو های تبلیغاتی، کیوسکهای تلفن، درب سالنها، مسیر تردد خودروها و عابرپیاده در نقشه های جانمایی فضای باز لازم الاجراست ،علاوه بر این رعایت حریم تاسیسات و جلوگیری از قرارگرفتن هر گونه اشیاء مازاد و رعایت نظافت در محدوده مذکور ضرورت دارد.                         

12- شركت سهامي نمايشگاهها حق هر گونه تغيير در طرحهاي مشاركت كنندگان را دارد و عدول از تغييرات اعمال شده در طرحها به شركت سهامي نمايشگاهها حق مي دهد در صورت ضرورت مجری را موظف به تخريب ساخت و ساز غرفه به منظور انطباق با طرح تاًیید شده و مقررات مربوطه نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام توسط مجری، شرکت سهامی نمایشگاهها محق خواهد بود نسبت به تخریب موارد فوق اقدام و هزینه های مربوطه توسط مجری نمایشگاه و بر اساس  ابلاغ به مجری مذکور از طریق واریز به حساب شرکت سهامی نمایشگاهها (یا به هر طریق که مدیریت امور مالی شرکت اعلام نماید) ضرورت دارد، بدیهی است در این زمینه مجری نمایشگاه مسئول و متعهد خواهد بود. لذا باید تدابیر لازم را در این خصوص قبل از برقراری نمایشگاه اتخاذ نماید.

13- كارهاي ساخت و ساز و چیدمان غرفه بايد حداکثر یک روز قبل از افتتاح نمايشگاه پايان يابد و مجری موظف است به مشارکت کنندگان ابلاغ نماید كليه وسايل غير قابل استفاده از قبيل نخاله هاي ساختماني، جعبه های خالي و غيره را يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه از سالن خارج نمايند ، در غير اينصورت شركت رأساً اقدامات لازم را بعمل آورده و تاًمین هزينه هاي مربوطه به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود .

14- مشاركت كنندگان حق هيچگونه تغييري در نقشه های تائید شده توسط مدیریت اجرائی  را نخواهند داشت و در غیر این صورت مطابق بند12 مجموعه مقررات و استانداردهای غرفه آرایی اقدام خواهد شد .

15- مهلت تخريب تأسيسات و  مستحدثاتي كه در فضاي نمايشگاه بوجود آمده ( پیش ساخته و خودساز ) حداكثر 2 روز پس از پايان نمايشگاه است.

16- در صورت هر گونه قصور از سوي مجری یا  مشارکت كنندگان در خصوص امرتخریب غرف و تخلیه به موقع سالنها ، شركت سهامي نمايشگاهها رأســاً نسبت به تخـريب تـأسيـسات و مستحدثات اقدام كرده و     هزينه هاي مربوطه بعهده مجری نمایشگاه خواهد بود. ضمناً درصورت عدم تخلیه و عودت به موقع سالن به ازاي هر روز ديركرد 5 روز اجاره سالن از مجري دريافت خواهد شد. ضروری است مجری تمهیدات لازم را در این خصوص بکار گیرد .

17- مشاركت كنندگان در نمايشگاه موظف به معرفي پيمانكار ساخت غرفه هاي بدون تجهيزات به صورت كتبي به مديريت اجرائی شركت سهامي نمايشگاهها مي‏باشند و اين پيمانكاران پس از ارائه تعهدات حقوقي و قانوني به مجری نمايشگاه و تاًیید مجری مذکور مي‏توانند شروع به كار نمايند. بدیهی است جبران خسارت ناشی از سوء عملکرد پیمانکاران مذکور به عهده مجری نمایشگاه خواهد بود . لذا ضرورت دارد تدابیر لازم در این خصوص توسط مجری نمایشگاه اتخاذ شود .

18- ساخت کلیه غرف می بایست با رعایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت پذیرد.

19- طراحی و ساخت اتاقهای مذاکره و VIP لازم است به صورتی انجام گیرد که داخل اتاق از بیرون قابل روًیت  باشد.

20- در جانمايي سالنها فاصله غرف از ديوار سالن به ميزان یک متر در نظر گرفته شود. اين حريم جهت دسترسي عوامل برق سالن به تابلوهاي برق در نظر گرفته شده است، همچنین در نقاط تقسيم برق(تابلوها) غرفه‎ها نيز مي بايست عقب نشيني مضاعف يك متري داشته باشند و دسترسي از راهروها نيز ميسر باشد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، مديريت اجرائی با هماهنگي مدیریت حراست اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.

21- مجري موظف به تهيه غرفه اي جهت مدير سالن در مجاورت و ابتداي  دربهاي ورودي اصلي کلیه سالنهاي تحت پوشش مي باشد. اين غرفه ها مي بايست داراي پارتيشن، پوشش ديواري و امكانات مورد نياز از قبیل : مبلمان، خط تلفن و اتصال دستگاه پیجینگ باشند.

22- پس از خاتمه ساخت و سازها و پس از خاتمه نمايشگاه، حمل تمامي نخاله ها و زباله هاي موجود در سالن به عهده مجري مي‎باشد.

23- مجری موظف است مدیر سالن و نمایندگان متخصص خود را موظف و آگاه به نظارت بدون وقفه بر اجرای دقیق طرحهای مصوب توسط غرفه داران نماید تا از هر گونه تخلف احتمالی در این زمینه پیشگیری به عمل آید. بدیهی است مجری نمایشگاه مسئول پیامدهای ناشی از عدم رعایت موضوع است.
24-در خصوص نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا ، کالای ارائه شده حتما باید دارای استاندارد ملی ایران و تاریخ تولید و انقضا باشد .

25- غرفه دار در صورت نیاز به فروشنده باید با مدیریت نمایشگاه هماهنگی های لازم را انجام دهد .

26- غرفه دار باید دارای پروانه کسب یا پروانه تولید معتبر باشد

27-غرفه دار ملزم به رعایت موارد اعلامی از طرف اماکن عمومی نیروی انتظامی ، شبکه بهداشت و درمان ، بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان و اداره کل تعزیرات حکومتی استان می باشد.

28-رعایت نظافت داخل غرفه بعهده غرفه دار می باشد.

29-خدمات ارائه شده در نمایشگاه شامل یک میز و دوصندلی و نور متعارف برای هر غرفه می باشد.

30-در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی غرفه داران ، مدیریت نمایشگاه راسا نسبت به تخلیه غرفه اقدام خواهد نمود و در این مورد غرفه دار حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت.

نظرات  

 
0 #1 luigi4235 1393-11-27 23:55
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
+++thatsafunnypic.com+++
نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی